Audyt udokumentowaną kontrolą procesu

Każdy proces w sprawnie działającym przedsiębiorstwie powinien podlegać audytowi.Audyt stanowi bowiem potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności z przyjętą polityką, wymaganiami prawnymi i wewnętrznymi procedurami i instrukcjami. Wynikające z audytu niezgodności nierzadko dają możliwości ciągłego doskonalenia organizacji. Ważne aby przeprowadzane audyty w firmie obejmowały również spełnienie wymagań prawnych, szczególnie tych obejmujących ochronę Czytaj dalej…