W przepisach prawnych znajdują się adnotacje dotyczące wymogów co do nowych budynków. Dotyczą one różnych płaszczyzn a bazowym założeniem jest jak najwyższy poziom bezpieczeństwa osób znajdujących się na ich terenie. Warto wspomnieć, że ostatnimi czasy doszły kolejne cele do spełnienia. Można tutaj wymienić chociażby konieczność ochrony środowiska naturalnego, które jest w coraz gorszym stanie. Nie bez znaczenia są również rosnące koszty zakupów takich mediów jak prąd czy ciepło.

Efektowność energetyczna nowych budynków

dokładne świadectwo charakterystyki energetycznejWszystko to sprawia, że konieczne są działania mające na celu optymalizację niektórych procesów, a co za tym idzie obniżenie zapotrzebowania na energię. Niektóre budynki, które są prawnie do tego zobligowane posiadać muszą dokładne świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym określone są najważniejsze informacje odnośnie zapotrzebowania na energię. W świadectwie znaleźć można między innymi dane lokalizacyjne obiektu czy właśnie wykres graficzny przedstawiający zapotrzebowanie na energię. Na wykresie określana jest przeważnie wartość, którą potrzebuje budynek jak i również wartość prawnie przewidziana przez normę. Wykres ma postać paska w różnych barwach od zielonej zaczynając, a na czerwonej kończąc. Dzięki temu każdy kto weźmie do ręki świadectwo jest w stanie określić poziom zapotrzebowania na energię budynku w odniesieniu do skali, która jest tam zawarta. Warto wspomnieć, że dokument ten może być wystawiony jedynie przez uprawnione do tego osoby. Powinny one posiadać niezbędną wiedzę oraz kompetencje. Dodatkowo wymagane są aktualne uprawnienia w przedmiotowym zakresie. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem istotnym, który jest brany pod uwagę podczas szeregu późniejszych procesów czy czynności prawnych. Jest to bardzo ważne.

Właśnie dlatego tak istotnym jest żeby był on sporządzony w sposób skrupulatny. Warto wspomnieć, że jeśli określony obiekt jest wyposażony w instalacje odnawialnych źródeł energii to pozyskana z nich energia może być odliczona od zapotrzebowania rocznego. W ten sposób poprawiany jest status obiektu oraz zmniejszane jego sumaryczne zapotrzebowanie na energię w ujęciu rocznym. Jak widać obecnie bardzo istotnym zagadnieniem jest dopełnienie wszelkich wymogów prawnych związanych z nowymi budynkami.