W przemyśle maszyny muszą pracować nieustannie, a w związku z tym muszą być w dobrym stanie technicznym. Jeśli ich stan techniczny nie będzie prawidłowy będą powstawały usterki, które powodują kosztowne naprawy i przestoje w przedsiębiorstwie. Ciągłość ich pracy i bezawaryjność to często podstawa pracy przedsiębiorstw produkcyjnych.

Cel wykonywania badań nieniszczących

badania nieniszczące i diagnostyka w laboratoriumW przemyśle powszechnie stosuje się badania nieniszczące oraz diagnostykę, aby wykryć wszelkie nieciągłości materiałów, zmiany właściwości, porowatości czy rozszczelnienia. Pomiary dokonywane są, aby w porę móc zareagować daną część i nie dopuścić do poważniejszych usterek mogących spowodować przestoje w przedsiębiorstwie. Badania nieniszczące i diagnostyka w laboratorium odbywają się w celu sprawdzenia części maszyn i przewidywanie ich możliwych awarii prowadzących do poważnych usterek maszyn. Sprawne maszyny zapewniają nie tylko ciągłość produkcji, ale również bezpieczeństwo pracowników, którzy obsługują te maszyny. Maszyny elektryczny powinny poddawane być nieustannej kontroli, aby móc na bieżąco kontrolować ich stan techniczny. Badania nieniszczące nie wpływają na właściwości badanego materiału. Bardzo często wykonywane są badania penetracyjne czy ultradźwiękowe. Wszelkie badania poprzedza badanie wizualne za pomocą narządu wzroku. Stanowi ono wstęp do badań. Badania penetracyjne są niezwykle prostą i szybką metodą oceny stanu technicznego. Za pomocą specjalnego penetratora zostają wykazane wszelkie nieciągłości, pęknięcia czy odgięcia materiału. Wszelkie opóźnienia w produkcji powstałe na skutek awarii maszyn mogą mieć ogromne skutki dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Przez przestoje produkcja nie będzie efektywna, klienci mogą zrezygnować zamówionych produktów co wiąże się ze sporymi stratami finansowymi. W związku z powyższym tak ważna jest ciągła i bezawaryjna praca maszyn w przedsiębiorstwie. Badania nieniszczące mogą zminimalizować skutki ewentualnych usterek lub im zapobiegać.

Ze względów ekonomicznych należy regularnie przeprowadzać diagnostykę oraz badanie nieniszczące, ponieważ skutki nieprzewidzianych awarii mogą być ogromne dlatego opłacalne jest inwestowanie w diagnostykę. Podstawą badań jest badanie wizualne, które polega na powierzchownych oględzinach badanego materiału.