Odpowiednie urządzenia zapewniające oddymianie klatek schodowych powinny znaleźć się na wyposażeniu większości wielokondygnacyjnych budynków. Ważne jest jednak to, aby taki system ochrony klatki schodowej został odpowiednio dobrany z uwzględnieniem istotnych czynników. Z tego właśnie powodu warto dokładnie zapoznać się z dostępnymi na rynku systemami oraz ich parametrami, co umożliwi dobranie najbardziej optymalnego modelu.

Zastosowania systemów oddymiania na klatkach schodowych

system oddymiania klatek schodowychFunkcje pełnione przez systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym również instalacji umożliwiających wentylację przeciwpożarową, wynikają zarówno z krajowych przepisów techniczno-budowlanych, jak i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z warunkami technicznymi konieczne jest zapewnienie takich warunków na klatkach schodowych, które umożliwią osobom znajdującym się wewnątrz budynku jego bezpieczne opuszczenie albo dające im możliwość, aby zostały uratowane w inny sposób. Chodzi głównie o możliwość bezpiecznego przetrwania do czasu, aż zostanie przeprowadzona akcja ratownicza. Konieczny jest odpowiednio dobrany system oddymiania klatek schodowych. Najwyższy poziom ochrony jest możliwy do osiągnięcia w przypadku prawidłowego oraz przemyślanego wykonania instalacji. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa może się równocześnie wiązać ze znacznym zwiększeniem nakładów na taką inwestycję. Często w czasie wykonywania takich instalacji oddymiania na klatkach schodowych popełniane są błędy. Jednym z nich jest wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego przy  braku automatycznego otwierania otworu umożliwiającego napływ powietrza kompensacyjnego. Tego rodzaju problem dotyczy systemów wykonywanych z zastosowaniem przestarzałych norm. Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi wymaganiami instalacja powinna zostać samoczynnie uruchomiona za pomocą systemu wykrywania dymu. Koniecznym elementem jest więc system umożliwiający detekcję dymu.

Istotne są zarówno zasady dopuszczania do użytkowania systemów oddymiania stosowanych na klatkach schodowych, jak również konieczność wykonywania przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjne. Kwestie te są regulowane w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Głównym warunkiem dopuszczania danej instalacji do użytkowania jest przeprowadzenie prób oraz badań, które mają za zadanie potwierdzenie prawidłowości działania.