Doradztwem w sprawach przewozów towarów niebezpiecznych zajmować może się osoba, która ukończyła odpowiednie kursy kwalifikacyjne doradztwa w zakresie bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego. Zatrudnienia takiego fachowca wymaga się od firm organizujących transport towarów niebezpiecznych na podstawie umowy międzynarodowej ADR, którą podpisało już ponad pięćdziesiąt państw.

Zaufaj kompleksowemu doradztwu ADR

kompleksowe doradztwo adrMiędzynarodowa umowa o przewozie towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym zobowiązuje przewoźników państw członkowskich do stosowania ujednoliconego systemu oznakowania przewożonych towarów niebezpiecznych oraz nakłada na nich inne, liczne obowiązki, na przykład w zakresie stosowanych opakowań i pojemników. Ma to zapobiegać stwarzaniu dodatkowego niebezpieczeństwa na innych uczestników ruchu drogowego. Także dla firm zajmujących się organizacją takich transportów kompleksowe doradztwo ADR okaże się niezbędne. Przepisy prawne obligują takiego przedsiębiorcę do zatrudnienia doradcy w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego. Obowiązkiem takiej osoby jest czuwanie nad poprawnością przewozu oraz zgodnością wszystkich procedur z aktualnie obowiązującymi przepisami. Doradca zajmuje się także między innymi zwiększaniem świadomości pracowników poprzez organizowanie dla nich szkoleń z zakresu niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą praca z materiałami niebezpiecznymi. W przypadku zaistnienia wypadku lub zdarzenia drogowego, własnie doradca jest odpowiedzialny za stworzenie odpowiedniego raportu powypadkowego, który musi później przedłożyć odpowiednim instytucjom. Bez odpowiedniego doradztwa organizowanie transportu towarów niebezpiecznych jest po prostu niemożliwe. Na szczęście aby zostać doradcą do spraw bezpieczeństwa w transporcie wystarczy ukończyć państwowe kursy.

Przewóz towarów niebezpiecznych, takich jak na przykład farby, kleje, magnesy, oleje czy benzyna to odpowiedzialne i trudne zadanie, które wymaga wiele zarówno od kierowcy, jak i osób odpowiedzialnych za organizację samego transportu. Stawką jest ludzkie życie, które może zostać zagrożone w sytuacji, gdy ktoś nie dopełni swoich obowiązków. Dlatego osoby zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych muszą cechować się szczególnym poczuciem odpowiedzialności.