Często zdarzają się sytuację, w których na drodze inwestycji staje droga krajowa, wojewódzka czy powiatowa, która uniemożliwia położenie gazociągu czy przewodów pod ziemią. W takim wypadku nowoczesna technologia budowlana oferuje nam skorzystanie z niezwykle skutecznej technologii, polegającej na przeprowadzaniu przecisku pod drogą. Jak wygląda praca nad tego typu metodą przebijania się na drugą stronę jezdni?

Wykonywanie przecisku pod drogami z wykorzystaniem maszyn

przeciski pod drogamiWykonywanie tego typu prac budowlanych wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu, bez którego nie możliwe byłoby prawidłowe wykonanie tego typu usługi. Dlatego firmy, które wykonują przeciski pod drogami, dysponują nowoczesną głowicą udarową, dzięki którym udaje się przebić na drugą stronę drogi. Aby wykonać przecisk w odpowiedni sposób, głowica udarowa wykonuje ruchy, mające na celu przebijanie się, a powstały w ten sposób nadmiar ziemi jest usuwany poprzez specjalną rurę. Dzięki sprężonemu powietrzu, powstały w ten sposób urobek jest wydmuchany na zewnątrz, co powoduje, iż podczas pracy głowicy nie powstaje nadmiar ziemi, który mógłby skutecznie zablokować cały proces. Ta technologia przecisku pod droga jest najbardziej popularna i skuteczna, i jest wykorzystywana zarówno przy większych inwestycjach, jak i podczas prywatnych prac, mających na celu utworzenie przecisku pod mniej znaczącą drogą gminną lub wiejską.

Firmy oferujące usługi z zakresu przewiertów i przecisków dbają także o to, aby cały proces był przeprowadzany nie tylko szybko i sprawnie, ale także z zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa. Przecisku są dzięki temu wykonywanie nie tylko pod drogami, ale także rzekami czy torami kolejowymi, a całość prac nie wywołuje żadnych niepożądanych konsekwencji.